සොයන්න:

6

කටින් ගූගල් සෙවුමක් දැමීම.

හඳුන්වා දෙන
Voice Search
දැන් ඔබේ පරිගණකයේ

ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලොන්ටත් මහ හයියෙන් සර්ච් කරන්න පුලුවන්..
ඕන වෙන්නෙ ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයයි මයික් එකකුයි විතරයි..
කරන්න තියෙන්නෙත් හරිම පොඩි වැඩයි..
ගූගල් සර්ච් බාර් එකේ තියෙන මයික් එකේ ලකුණ ක්ලික් කරන්න..

ඊට පස්සෙ ගූග්ල් සෙවුම් යන්ත්‍රයට ඔයාලට හොයන්න ඕන දේ කියන්න..

ඔයාල හොයන දේ ඉක්මනින්, පහසුවෙන් සොයා ගන්න..

ගූග්ල් සෙවුම් යන්ත්‍රයට කතා කරන්න..


දැනට Voice Search සේවාව සපයන්නේ US English බසින් පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Useful For

උච්චාරණයට අපහසු සෙවුම්.
Makes searching words you're not sure how to spell quicker and easier.
ඉතා දිගු සෙවුම්
Search long queries, even really, really long queries, just by talking.
මහ හයියෙන් සෙවීම සතුට ගෙන දෙයි.. SOL (Search Out Loud)
Now you can ask your computer anything.
Type නොකර සෙවීම
Use it in the kitchen, in the garage or anytime your hands might be full.
 
Template Design by Bhagya Rajapakshe