සොයන්න:

සමාවන්න!

The misty mystery | විශ්ව සියපත - 1 [ පිටසක්වළ ජීවීන් අතර බුදු දහම ] කොටසින් පසු ඉදිරිපත් කිරීමට තිබූ විශ්ව සියපත - 2 කොටස | දිවාකරාග්නි... [ කල්ප විනාශය බුදු ඇසින් සහ විදු ඇසින් ] අතපසුවීමක් නිසා පළ කිරීමට නොහැකි වූ අතර,
එය 2010/10/15(හෙට) සවස පළවනු ඇත..

පළමු ලිපිය නොකියවූ අයෙක් ඇත්නම් එය කියවීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිතා කරන්න...

0 comments:

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe