සොයන්න:

එදා මූණුපොත තිබුණානම් | If facebook existed years ago...කවදාවත් හිතිලා තියනවද මීට අවුරුදු සිය දහස් ගානකට කලින් මූණුපොත තිබුනනම් කියලා ???
කාටවත් නැතුව ඇති....
මම මේ ලිපියෙන් කියන්න යන්නේ එහෙම තිබුනානම් වෙන දේවල් ගැන ....
මේක තිබ්බෙ මට ආපු ෆෝවඩ් මේල්ස් අස්සෙ...
මේ වගේ තව හොඳ ඒවා තව ඉස්සරහට දාන්නම් !!

මේ ලිපිය හුදෙක් විනෝදාස්වාදය පිණිස මිස ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන්ව හෑල්ලුවට ලක් කිරීම පිණිස පල කල ලිපියක් ලෙස නොසකලන්න...

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

6 comments:

Post a Comment

 
Template Design by Bhagya Rajapakshe